Yalın

 • YALIN (HALBUKI) ORJINAL STUDYO
 • YALIN (YA SABIR) ORJINAL STUDYO
 • YALIN (SONSUZ OL) ORJINAL STUDYO
 • YALIN (GÜNAYDIN) ORJINAL GIBI
 • YALIN (BASKA HAYATLARIN KADINI) ORJINAL GIBI
 • YALIN (BIR BAHAR AKSAMI) ORJINAL GIBI
 • YALIN (BIR TEK SEN EKSIKSIN) ORJINAL GIBI
 • YALIN (IKI KISI) ORJINAL GIBI
 • YALIN (KI SEN) ORJINAL GIBI
 • YALIN (OLMASADA OLUR) ORJINAL GIBI
 • YALIN (OYUNBAZ) ORJINAL GIBI
 • YALIN (TATLIYLA BALLA) ORJINAL GIBI
 • YALIN (YENIDEN) ORJINAL GIBI
 • YALIN (AH BE KARDESIM) ORJINAL GIBI
 • YALIN (AŞKSIN SEN) ORJINAL GIBI
 • YALIN (MELEKLERIN SOZU VAR) ORJINAL GIBI
 • YALIN (KÜÇÜCÜĞÜM) ORJINAL GIBI
 • YALIN & SILA (VER O ZAMAN GOMLEKLERIMI) ORJINAL GIBI